פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים

פרופיל חברה

Pernat - Your P.O.C For the Project
||||
 

פעילות »  פרופיל חברה

1.                  תיאור כללי

חברת פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים הינה חברת שירותי ניהול, הכנה ועריכת מכרזים, תפעול, לוגיסטיקה, תכנון כלכלי, תכנון אסטרטגי, תכנון ואפיון ממשק משתמש ותהליכים, הנדסת מערכת, הקמה, אינטגרציה, בדיקות, הטמעה (תיעוד והדרכה) והפעלה של פרויקטים ופעילויות. אנחנו פועלים כבר יותר מעשור בפעילות ניהול, הנדסת מערכות, תכנון כלכלי, תכנון אסטרטגי, תפעול ולוגיסטיקה של פרויקטים ופעילויות.

2.                  פעילויות ניהול, הנדסת מערכת, תפעול ולוגיסטיקה

במסגרת ניהול פרויקטים מספקת פרנט שירותי ניהול ואינטגרציה, הכנת תכנית עבודה, לו"ז פרויקט, הגדרת תכולות עבודה, הפעלת צוותי עבודה והנדסה מקצועיים, רכש, התקנות והרכבות, אינטגרציה, בדיקות וניסויים, הטמעה (ספרות והדרכה) עד לשלב המסירה וההפעלה (כולל ליווי) ותמיכה בתקופת השירות והאחזקה.

במסגרת הנדסת המערכת (בדגש על תכנון ואפיון) מספקת פרנט שירותי אפיון מבצעי, תפעולי וטכנולוגי, לפני תחילת הליך הפיתוח ובמהלכו, ניתוח צרכים ודרישות, ניתוח עיסוקים, ניתוח תהליכים, הכנת קונספט תפעולי, טכנולוגי, לוגיסטי ומבצעי, אפיון עקרוני (High Level) ואפיון מפורט (Low Level) עד לרמה של אישור תוכן הנדסי/טכני לקראת פיתוח, וזאת כולל ליווי תהליך הפיתוח וכולל בדיקות.

במסגרת תפעול ולוגיסטיקה מספקת חברת פרנט שירות מלא מקצה לקצה לכל נושאי הניהול, הלוגיסטיקה, התפעול, התחזוקה והאחזקה הנדרשים שכוללים הכנה וניהול תכנית עבודה/פעילות, הקמה, איתור, גיוס והפעלת כ"א, לוגיסטיקה ואחזקה, הפעלת קבלני משנה, הכשרה והדרכה, הפעלת מוקד שירות לקוחות ומוקד שירות טכני, תפעול, תחזוקה ואחזקה (בינוי, חשמל, תקשורת, מחשוב, אחר) בהתאם לצרכים ולדרישות.

חברת פרנט פועלת כחלק מצוות הלקוח (שותפות ואחריות מלאה) ולא ברמת צוות ייעוץ "על הגדר". אנו משתתפים או פועלים מטעם הלקוח (Point Of Contact) בכל הפעילויות הנדרשות בהנדסת המערכת ובניהול הפרויקט ברמה יומית מגיבוש קונספט ואסטרטגיה והכנת מודל כלכלי, דרך הכנת סקרי תיכון ופיתוח ועד ההטמעה ומעבר לתפעול ולתחזוקה (או ביצוע של התפעול והתחזוקה). פעילותינו והשירותים המקצועיים שלנו יכולים להיות מייעוץ בלבד בתחומים מסוימים ועד לניהול, אינטגרציה ואחריות כוללת על הפרויקט (Turnkey Project) בשלב הייזום, בשלב ההקמה ובשלב ההפעלה.

3.                  תיאור השירותים

  1. כתיבת מכרזים ומסמכי התקשרות - הכנת מסמך בל"מ (RFP) ו/או מכרז על פי חוק חובת המכרזים, הגדרת תכולות עבודה (SOW) ומשימות, הגדרת תנאי סף ודרישות ניהוליות, טכניות וכלכליות. הגדרת צורת התקשרות, הכנת אומדן והערכת מחיר לפרויקט והפעילויות, בדיקת הצעות מחיר מספקים (מבוסס מפרט לבדיקות – מפ"ל) ושקלול טכני וכלכלי. כחלק מפעילותינו אנו משתתפים כיועצים מקצועיים בנושא מכרזים ו/או יועצים טכניים ומומחי תוכן בוועדות מכרזים ובנוסף לכך שותפים ו/או מובילים את ההתקשרות וחתימת ההסכם.

 

  1. הכנת מענה למסמכי התקשרות/מכרזים – ניהול, ריכוז והובלת צוות כתיבת מענה כולל התמחות במכרזי BOT (ריכוז וניהול, מומחיות תוכן, כתיבה טכנית, מודל כלכלי ותכנית עסקית והנחיה מקצועית) ו/או ביצוע בדיקה איכותית למענה כצוות "אדום".

 

  1. ייזום – איתור וזיהוי פרויקטים רלוונטיים ללקוחות החברה ו/או שותפים, ביצוע הערכת מידת ההתאמה של הפרויקט לפעילות הלקוח ו/או השותפים. ביצוע ניהול, ריכוז והובלת צוות, הכנה וכתיבת המענה לפרויקט ו/או למכרז (ניהול, מומחיות תוכן, כתיבה טכנית, הכנת מודל פיננסי ותכנית עסקית ו/או ליווי מקצועי), תכנון אסטרטגי, ביצוע בקרת איכות ובדיקות כלכליות.

 

  1. ניהול ואינטגרציה - הגדרת המטרות והיעדים, הכנת תכנית עבודה/מימוש/יישום (לו"ז, משימות ואבני דרך), הגדרה וגיבוש תכולות עבודה, ניהול ואינטגרציה של מערכות, של צוות הפרויקט וקבלני משנה/ספקים/יצרנים. מעקב משימות, מעקב ביצוע מול תכנון, הכנה וניהול גאנט, קיום מפגשים עיתיים, דיווח (להנהלה וללקוח) והכנת סקרים ניהוליים.

 

  1. הכנת מסמכי תפיסת הפעלה (קונספט) - גיבוש תפיסת הפעלה (הכנת מסמכים, מצגות, אמצעי המחשה/סרטים ועוד). פעילות זו כוללת גיבוש תהליכים, שיטה וצורות עבודה, כתיבת נהלים, הגדרת בעלי תפקידים, סמכויות ואחריות, הגדרת מערכות ועוד.

 

  1. הטמעה (ספרות והדרכה) – גיבוש תכנית הטמעה, ניהול ההטמעה, הגדרת תוצרים (ספרות, הדרכה, שיטות הדרכה, אחר), הכנת תוצרי הטמעה וביצוע הטמעה בפועל (כתיבת ספרות, הכנת הדרכה, הדרכה בפועל,  (On The Job Training.

 

  1. הכנת מסמכי אפיון מבצעי/תפעולי/טכנולוגי/הדרכתי - הכנת מסמכי צרכים ודרישות (בעיה, פער ודרישה ו/או צורך), ביצוע ניתוח עיסוקים והגדרת תפקידים (כולל מבנה ארגוני), ניתוח והגדרת תהליכי עבודה, ניתוח והגדרת מצבי הפעלה, כתיבת מסמכי אפיון תפעולי/מבצעי (ORS), הגדרת פונקציונאליות, גיבוש תפיסת הנדסת אנוש (HMI), הגדרת מסכי מערכת (כולל הגדרה והכנת (GUI, כתיבת צורה ושיטת תפעול (אפליקציה, תצוגות, עמדת הפעלה, אמצעי תפעול ושליטה, פרוגראמה לחדר, מרכז, מתקן ו/או מספר מתקנים) וליווי צוות הפיתוח, כולל ביצוע בדיקות תפעול עד מסירה בהתאם לצרכים ולדרישות הלקוח.

 

  1. תפעול, אחזקה, תחזוקה, שירות ואחריות – הפעלת מתקנים/סניפים/אתרים/מרכזים תפעולים ולוגיסטיים באמצעות כ"א מיומן מבחינה תפעולית וטכנית, מענה ומתן שירות מלא לאחזקה ותחזוקת של בינוי, חשמל, מיזוג אוויר, תקשורת, מחשוב, אחר. הפעלת קבלני משנה בתחום הניקיון, אבטחה, הובלה, שינוע ועוד. הפעלת מוקד טלפוני למתן שירותי מודיעין, תמיכה טכנית מרחוק והפעלת צוותים טכניים בשטח.

 

 

 
פרופיל חברה  
פרנט - ניסיון חברה  
ניהול פרויקטים  
הנדסת מערכות  
שיווק ופיתוח עסקי  
ניהול ואינטגרציה  
הכנת מסמכי תפיסת הפעלה (קונספט)  
הטמעה (ספרות והדרכה)  
הכנת מסמכי אפיון מבצעי/תפעולי/טכנולוגי/הדרכתי  
כתיבת מכרזים ומסמכי התקשרות  
הכנת מענה למסמכי התקשרות/מכרזים  
תפעול, אחזקה, תחזוקה, שירות ואחריות  
יזום  
מרכז שליטה ובקרה למנהרת אגרה  
שדרוג והקמת מרכז שליטה ובקרה  
מרכז שליטה ובקרה למערך תחבורה ציבורית  
תכנון והקמת מערך טכנולוגי לעיר ללא אלימות  
ניהול, תכנון והכנת מענה לפעילות BOT  
ניהול, תכנון והכנת מענה לפעילות BOT לקטע 3 ו 7 של כביש 6  
ניהול, תכנון, הקמה, אינטגרציה של מערך סניפים (10 סניפים) בפריסה ארצית (מקרית שמונה ועד אילת) לביצוע מבחני תיאוריה של משרד התחבורה עבור חברת אנקורי (זכיין)  
ניהול, הכנת מכרז ופיקוח על הקמת מערכת בקרת חניה לרכב כבד (משאיות)  
הכנת מכרזים על פי חוק חובת המכרזים לאוניברסיטאות  
הכנת מענה תפעולי, טכנולוגי וכלכלי (תוכנית עסקית ומודל כלכלי) עבור מפעיל תחבורה ציבורית  
תכנון מודל למערכת תחבורה ציבורית בת קיימא  
כניסת לקוחות
English
 
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים בע"מ    עוזי נרקיס 8ב´ תל אביב  6900232     טלפון: 03-6441892   פקס: 03-6448660
- בניית אתר PureSimple -