פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים

פרנט - ניסיון חברה

Pernat - Your P.O.C For the Project
||||
 

פעילות »  פרנט - ניסיון חברה

                 ניסיון כללי של המציע בהכנת מכרזים ובניהול פרויקטים


 1. הכנת מסמכי מכרז לאחזקה ותחזוקת רמזורים ותכנון, הקמה ותחזוקת מערכת שליטה, בקרה וניטור ברמזורים עבור עיריית נתניה - הכנת מכרז שכולל כתיבת דרישות טכניות, דרישות תפעוליות ודרישות תחזוקתיות לאחזקה ותחזוקת של רמזורים, תכנון, הקמה ותחזוקת מערכת שליטה, בקרה וניטור ברמזורים (כולל מצלמות). הכנת הגדרת תכולות עבודה (SOW) להקמה, שירות ואחריות (SLA), הכנת אומדן ומבנה הצעת מחיר.

 

 1. ניהול, הכנת מכרז ופיקוח על הקמת מערכת בקרת חניה לרכב כבד (אשדוד) – כתיבת מכרז וביצוע פיקוח לתכנון והקמה של מערך ניהול ובקרת חניון באמצעות מערכת בקרת חניה, גדר אינדיקציה, מערך אבטחה של מצלמות עם יכולות שחזור, ניתוח וידאו והקלטה מתקדמות עבור החברה הכלכלית אשדוד. מערכת בקרת החניה למשאיות ייחודית בכך שהיא מבצעת צילום מספר קדמי ואחורי (באמצעות מצלמות LPR) לזיהוי לוחית הרישוי של המשאית, ובכך ניתן לבצע הפרדה בין הגורר והנגרר (חניה נפרדת). החניון הינו חניון לרכבים כבדים מכל הסוגים והגדלים שיכול להכיל כשלוש מאות וחמישים חניות.

 

 1. ניהול, תכנון והכנת מכרז להקמת מערכת אכיפת חניה ונת"צ (עיריית אשדוד, תל אביב, רעננה, ראשל"צ, באר שבע, פתח תקווה) – כתיבת דרישות טכניות, דרישות תפעוליות ודרישות תחזוקתיות. הכנת הגדרת תכולות עבודה (SOW) להקמה ושירות (SLA), הכנת אומדן כלכלי ומפרט טכני לבדיקה. המכרז כולל תכנון מפורט והקמה של מערך ניהול שליטה ובקרה במערכת אכיפה ייחודית באמצעות מצלמות ניידות (ניידות אכיפה) ומצלמות נייחות. מערכת האכיפה כולל הקמת משל"ט, הקמת רשת ייעודית וקישור לרשתות העירייה, הקמת מערך שרתים ייעודיים שמאפשרים מעבר לאכיפת החניה והנת"צ, יכולות שחזור, ניתוח וידאו והקלטה מתקדמות עבור אגף הפיקוח. המערכת מאפשרת שמירה על הסדר העירוני.

 

 1. הכנת מכרזים על פי חוק חובת המכרזים לאוניברסיטאות (תל אביב, אוניברסיטה פתוחה, מכון ויצמן, אוניברסיטת אריאל)- ניהול והכנת מכרזים בהתאם לחוק חובת המכרזים (שחל על האוניברסיטאות החל משנת 2010) עבור אוניברסיטת תל אביב יחידת הספקה (בנושאים שונים – מחשוב, הסעדה, מדפסות, ליסינג ועוד) ועבור מכון ויצמן אגף מערכות מידע (בנושאים טכנולוגיים). במסגרת פעילות זו, כתבנו את החלק הטכני, הגדרת תכולות העבודה, הכנו מפרט לבדיקות ובחלק מהמכרזים הכנו גם את החלק המשפטי. במסגרת הפעילות, ביצענו מכרזים עם התמחרות דינמית (מכרזים לרכש חומרה) והפעלת מערכת ייעודיות באינטרנט לביצוע מכרזים ממוכנים.

 

 1. ניהול, תכנון והכנת מכרז להקמת מערכת שליטה ובקרה במחסומים, שלטים ומצלמות (תכנית אב לתחבורה - עיריית ירושלים) – כתיבת דרישות טכניות, דרישות תפעוליות ודרישות תחזוקתיות. הכנת הגדרת תכולות עבודה (SOW) להקמה ושירות (SLA), הכנת אומדן כלכלי ומפרט טכני לבדיקה. המכרז כולל תכנון מפורט והקמה של מערך ניהול שליטה ובקרה במערך מחסומים בכל רחבי העיר ירושלים. מערכת השו"ב כולל הקמת עמדות שליטה ובקרה, שדרוג והקמת מחסומים חדשים, הקמת מערך שרתים ייעודיים שמאפשרים שליטה מרכזית (מעמדות השליטה והבקרה), יכולות שחזור וידאו, ביצוע בקרת כניסה ויציאה באמצעות LPR, ניהול אירועים, מערכת טלפוניה ועוד עבור מנת"י.

 

 1. ניהול, פיקוח הקמת מחסומים בעיר ירושלים (תכנית אב לתחבורה - עיריית ירושלים) - ניהול הקמת המחסומים (מחסום, טמ"ס, LPR, אחר) בעיר, החל משלב התכנון הראשוני וליווי התכנון המפורט ועד להפעלה המחסומים בפועל.

פיקוח וניהול קבלני משנה בשטח תוך תיאום בין גורמי עירייה, מנהלת הרובע, תושבים, סוחרים ועוד.

 

 1. ניהול, תכנון והכנת מכרז דרישות טכניות להקמה והעתקת מערכות טכנולוגיות ומערכות ITS לרכבת הקלה (תכנית אב לתחבורה - עיריית ירושלים) - כתיבת דרישות טכניות, דרישות תפעוליות ודרישות תחזוקתיות. הכנת הגדרת תכולות עבודה (SOW) להקמה ושירות (SLA), הכנת אומדן כלכלי ומפרט טכני לבדיקה. המכרז כולל תכנון להעברת מערכות טכנולוגיות ומערכות ITS לרכבת הקלה בעיר ירושלים. המכרז כולל פירוק, העתקה והקמת מערכות טכנולוגיות, מחסומים חדשים, מערכות טמ"ס ועוד.

 

 1. ניהול, פיקוח הקמת מחסומים ומערכות מתח נמוך בתוואי הרכבת הקלה (תכנית אב לתחבורה - עיריית ירושלים) - ניהול הקמת המחסומים (מחסום, טמ"ס, LPR, מערכות תשלום חנייה, אחר) של גופים שהרכבת הקלה עוברת בתוואי שלהם כמו הביטוח הלאומי, בנייני האומה, מרכז האנרגיה, האוניברסיטה העברית, הג'וינט ועוד, החל משלב התכנון הראשוני וליווי התכנון המפורט ועד להפעלה בפועל.

 

 

 1. הכנת מכרז ביצוע שירות ותחזוקה למערכות טכנולוגיות במנהרות הכרמל, הגדרת תכולת עבודה ודרישות טכניות עבור כרמלטון – הכנת מסמך הגדרת תכולת העבודה הנדרשת מהקבלן, דרישות האחריות והשירות למול הגוף המפעיל את מנהרות הכרמל, הגדרת רשימת המערכות הטכנולוגיות (חומרה ותוכנה - שו"ב, נו"ב, טמ"ס, FMS, תשתיות תקשורת, מערכות מתח נמוך, LPR, בקרת כניסות ויציאות, אחר) הפועלות כיום, הגדרת האחריות הכוללת הנדרשת מהקבלן להפעלה המערכות הטכנולוגית של המנהרות והכביש בהתאם לתנאי הזיכיון של המדינה מהיזם ומהמפעיל ואת דרך בחירת הקבלן. כמו כן, הגדרת אופן החלפת השרות ("העברת המקל") הקיים בצורה חלקה, ללא פגיעה ברמת השרות ובתפקוד המערכות.

 

 1. תכנון מודל למערכת תחבורה ציבורית בת קיימא (עיריית בני ברק, רמת גן, לוד, ראשל"צ, חולון) – הכנת מענה עבור מספר רשויות מקומיות והכנת מודל למערכת תחבורה ציבורית שכלל ביצוע:

                  א.       ניתוח מצב קיים - לרבות טבלת הקטעים והרחובות בהם קיימת העדפה, נקודות חולשה של רשת התחבורה הציבורית הקיימת, רשימת הקטעים והרחובות בהם קיימים שבילי אופניים, סקר מקומות חנייה, תעריפי חניה, הסדרים קיימים, מגבלות חניה, תפוסה בשעות השיא ותיאור תהליך האכיפה הקיים.

                  ב.        הצעה לרשת מסלולי העדפה לתחבורה ציבורית – מיקום, תכנית, פריסה, צמתים מרומזרים ואומדן חסכון בזמן נסיעה, אומדן עלות.

                  ג.        הצעה לפריסת טכנולוגיות מתקדמות – פריסה, תכנית, שלוט בתוך האוטובוסים, עמודי מידע סטטי בתחנות, פריסת מרכיבי מערכת כרטוס אלקטרונית, אמצעי מידע נוספים כגון אינטרנט ומסרונים, הקמת מערך ניהול ובקרה על צי האוטובוסים ופריסת אמצעי אכיפה אלקטרוניים.

                  ד.        עדכון רשת תחבורה ציבורית – תכנית ראשונית לשינוי קווי תח"צ, מיקומי תחנות חדשות, שינויי תדירויות ומסלולים, אומדן עלות.

                  ה.        שיפור תשתיות פיסיות לתח"צ – שדרוג התחנות וסביבתן, מסופי קצה, שילוט והכוונה, נגישות, תכניות ואומדני עלות.

                   ו.        תשתית שבילי אופניים – תכנית רעיונית, חתכים, ניתוח ישימות, אומדן פריסת תושבים סביב השבילים, כנ"ל לגבי מקומות עבודה, אינטגרציה עם תחבורה ציבורית, אומדן עלות.

                  ז.        תשתית להולכי רגל – הרחבה ושיפוץ מדרכות, סגירת קטעי כבישים, פיתוח שבילים, סימון ושילוט, תכנון ראשוני ואומדני עלות.

                  ח.        מדיניות חניה בת קיימא – הצעת מדיניות חניה לעידוד חניות קצרות על חשבון חניות ממושכות, ביטול חניות בצירי העדפה לתחבורה ציבורית, שינוי תקנות וחוקי עזר.

 

 1. תכנון מרכז שליטה ובקרה למערך תחבורה ציבורית - תכנון חדר שליטה ובקרה לחברת תחבורה. תכנון ואפיון חדר שליטה ובקרה מרכזי לשליטה על צי הרכב של חברת אוטובוסים. במסגרת פעילות זו נדרשנו לגבש תפיסת הפעלה, לבצע ניתוח עיסוקים של בעלי תפקידים, ניתוח תהליכים וניתוח פונקציונאלי של עמדות העבודה. התכנון הסופי של חדר השליטה והבקרה כלל הכנת תכנית אדריכל (כולל מפרט וכתב כמויות), פריסת תקשורת ומחשוב, תכנון עמדות עבודה, תכנון נקודות הממשק בין המערכות השונות ותכנון מערכת השו"ב בחדר השליטה והבקרה המרכזי. בנוסף לכך פעילותינו כללה תכנון לוח זמנים לביצוע, שילוב צוותי עבודה, אינטגרציה, תכנית עבודה ואבני דרך.

 

 1. ניהול, תכנון והכנת מענה לפעילות BOT לקטע 3 ו 7 של כביש 6 - ריכוז, ניהול, אינטגרציה, כתיבת המענה האיכותי (ניהולי וטכני) והכלכלי שכולל איתור יצרנים, מערכות וספקי מערכות טכנולוגיות, תכנון והנדסת מערכת, הגדרת לוח זמנים, תמחור עלויות הקמה, תפעול ותחזוקה עבור מכרז BOT של משרד התחבורה (הקמה במשך שלוש שנים וחצי שנים ותפעול למשך שלושים שנה) שכולל עשרים (20) ק"מ כביש שמתוכם חמישה (5) ק"מ מנהרות. במסגרת הפעילות ביצענו תכנון לכל דרישות הטכנולוגיה ומרכז השליטה והבקרה. הפעילות כללה מענה טכנולוגי על כל סוגי מערכות הטכנולוגיה שנדרשות עבור הכביש והמנהרות – מערכת אגרה (Tolling), מערכת חיוב (Billing), מערכת בקרת כביש ומנהרות, מערכת מצלמות לניהול ובקרת תנועה, שילוט אלקטרוני, רמזורים, מערכת בקרת מבנה, מערכות תקשורת, מערכות חרום, מחשוב, מערכות מתח נמוך (מצלמות, אזעקה, כיבוי אש), מולטימדיה, מערכות IT, מערכות נו"ב, מערכות ניהול (ERP, CRM), מערכות טלפונייה, תקשורת פסיבית ותקשורת אקטיבית.

 

 1. תכנון מרכז שליטה ובקרה למנהרת אגרה - תכנון חדר שליטה ובקרה (ראשי, משני וחדרי תקשורת) למנהרות אגרה. תכנון ואפיון מערך שליטה ובקרה על תנועת כלי רכב במנהרה הארוכה ביותר בישראל, גיבוש קונספט תפעולי וכתיבת אפיון פונקציונלי למערכות השו"ב ולמרכזי השליטה והבקרה. בפעילות זו, ביצענו ניתוח עיסוקים למשתמשים ובעלי התפקידים, ניתוח התהליכים המרכזיים, ניתוח צרכים ודרישות להפעלה המערכת והגדרת המשימות על פי בעלי התפקידים. כמו כן, ביצענו את אפיון תקשורת ליחידות הקצה ותכנון מערכות התצוגה והמולטימדיה.

 

 1. ניהול, הקמה ושדרוג מרכז שליטה ובקרה - ניהול, אפיון פונקציונלי, אפיון ממשק משתמש (HMI ו GUI) בדיקות (ATP/ATR) והטמעה (תיעוד והדרכה) של מערכת שליטה ובקרה ומערכת תחקור ובקרת תרגילים של מתקן אימון מתקדם ייחודית בארץ ובעולם משולבת במערכות מבצעיות (אמל"ח ושו"ב של מערכות אוויר ויבשה). בפעילות זו, ביצענו סקר דרישות וצרכים, ניתוח עיסוקים למשתמשים ובעלי התפקידים, ניתוח תהליכי עבודה, קישור ושילוב עם מערכות אחרות (קימות וחדשות), כתיבת אפיון פונקציונלי, תמיכה מבצעית וטכנית, ביצוע הקמה (הרכבות והתקנות) של האתרים (כולל של אתרים ניידים בפלטפורמות שונות), כתיבת מפרטי בדיקות וביצוען ולבסוף הטמעה (תיעוד והדרכה) למפעילים וטכנאים.

 

 1. הכנת מכרז לתכנון והקמת מערך טכנולוגי לעיר ללא אלימות (עיריית נצרת) - שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח להקמת ותחזוקת מערך תקשורת, מצלמות, מערכות קצה/סנסורים ומוקד שליטה ובקרה עבור עירייה כחלק מתכנית "עיר ללא אלימות"/עיר "חכמה"/עיר "בטוחה". במסגרת הפעילות ביצענו ניתוח צרכים ודרישות ברמת מערכת/תתי מערכות וברמת כל אחד מאתרי הקצה (צמתים, מתחמים ציבוריים, בתי ספר, מרכזי קניות ובילוי, אחר) ומוקד השליטה והבקרה (מוקד). הפעילות כללה הכנת מכרז שכלל פרק כללי (תנאי סף, צורת כתיבת המענה ודרישות כלליות) פרק תכולות עבודה (לוח זמנים, משימות, תכולות, כמויות), פרק ניהולי (הגדרת בעלי התפקידים הנדרשים לביצוע, צוות העבודה, הטמעה, שירות, תחזוקה ועוד), פרק טכני שכלל דרישות אינטגרציה ודרישות טכניות מפורטות לכל סוגי המערכות (תקשורת, חשמל, וידאו, תצוגות, שו"ב, ניתוח וידאו, מערכות דיבור ושמע, מולטימדיה ועוד) ופרק כלכלי שכלל את שיטת התמחור וטבלאות תמחור מפורטות לפרויקט.

 

 1. ניהול, תכנון והכנת מענה לפעילות BOT למרכז ההדרכה של משטרת ישראל - ריכוז, ניהול, אינטגרציה וכתיבת מענה איכות/טכני וכלכלי שכולל אפיון, תכנון, לוח זמנים, מענה על שאלות לקוח ומענה כלכלי עבור מכרז BOT של מה"ד של משטרת ישראל (הקמה במשך שלוש שנים ותפעול למשך עשרים ושתיים שנה). במסגרת הפעילות כתבנו מענה מלא (תכנון) לכל דרישות הטכנולוגיה, תפעול וההדרכה. הפעילות כללה מענה טכנולוגי על כל סוגי מערכות הטכנולוגיה שקימות במתקן (62,000 מ"ר בנוי על שטח של 230 דונם) – חומרה, תוכנה, מתח נמוך, מולטימדיה, מערכות מידע, מערכות שו"ב, מערכות נו"ב, מערכות ניהול (ERP, CRM), מערכות אבטחה, מערכות בקרת כניסה, תקשורת פסיבית ואקטיבית.

 

 1. ניהול והקמה של מערך טכנולוגי ואבטחה - ניהול ואינטגרציה של פרויקט אבטחה של מתקן ממשלתי. במסגרת הפעילות ביצענו הקמה של גדר אינדיקציה, פריסת תשתית תקשורת, התקנה והרכבה של עשרות מצלמות, שילוב מערכת בקרת כניסה, הקמה של שער כניסה להולכי רכב ורכבים (כולל ביתן שליטה של הזקיף בכניסה והיציאה), הקמה של שלושה חדרי שליטה ובקרה (תשתית, תצוגות ואמצעי שליטה) לתפעול מערך האבטחה ואינטגרציה של אפליקציית שליטה ובקרה אחודה לכל מערך האבטחה (כולל הגדרת והתאמת תהליכים לנהלים והנחיות העבודה של המתקן).

 

 1. ניהול, תכנון, הקמה, אינטגרציה של מערך סניפים (10 סניפים) בפריסה ארצית (מקרית שמונה ועד אילת) לביצוע מבחני תיאוריה של משרד התחבורה עבור חברת אנקורי (זכיין) – הגשה וכתיבת מענה איכותי (תפעולי, טכני, ניהולי) וכלכלי (כולל הכנת תכנית עסקית ומודל כלכלי), ביצוע תכנון מפורט (בינוי, מחשוב, תקשורת, אתר אינטרנט, מערכת מידע פנימית, ריהוט, ציוד, אחר), רכש, הקמה, אינטגרציה והטמעה לכלל הסניפים. הפעילות כללה בינוי והתאמות לכלל הסניפים, הקמה של מערך התקשורת והמחשוב, אתר אינטרנט ומערכת מידע, גיוס של צוות התפעול, הכשרתו והדרכתו עד להפעלה מלאה של כלל הסניפים.

 

 

 1. ניהול, תכנון, הקמה, אינטגרציה של מערך סניפים (5 סניפים) בפריסה ארצית לביצוע אבחונים פסיכולוגיים לקבלת רישיון נשק של משרד המשרד לביטחון פנים עבור חברת אנקורי (זכיין) – הגשה וכתיבת מענה איכותי (תפעולי, טכני, ניהולי) וכלכלי (כולל הכנת תכנית עסקית ומודל כלכלי), ביצוע תכנון מפורט (בינוי, מחשוב, תקשורת, אתר אינטרנט, מערכת מידע פנימית, ריהוט, ציוד, אחר), רכש, הקמה, אינטגרציה והטמעה לכלל הסניפים. הפעילות כללה בינוי והתאמות לכלל הסניפים, הקמה של מערך התקשורת והמחשוב, אתר אינטרנט ומערכת מידע, גיוס של צוות התפעול, הכשרתו והדרכתו עד להפעלה מלאה של כלל הסניפים.

 

 

 

 
פרופיל חברה  
פרנט - ניסיון חברה  
ניהול פרויקטים  
הנדסת מערכות  
שיווק ופיתוח עסקי  
ניהול ואינטגרציה  
הכנת מסמכי תפיסת הפעלה (קונספט)  
הטמעה (ספרות והדרכה)  
הכנת מסמכי אפיון מבצעי/תפעולי/טכנולוגי/הדרכתי  
כתיבת מכרזים ומסמכי התקשרות  
הכנת מענה למסמכי התקשרות/מכרזים  
תפעול, אחזקה, תחזוקה, שירות ואחריות  
יזום  
מרכז שליטה ובקרה למנהרת אגרה  
שדרוג והקמת מרכז שליטה ובקרה  
מרכז שליטה ובקרה למערך תחבורה ציבורית  
תכנון והקמת מערך טכנולוגי לעיר ללא אלימות  
ניהול, תכנון והכנת מענה לפעילות BOT  
ניהול, תכנון והכנת מענה לפעילות BOT לקטע 3 ו 7 של כביש 6  
ניהול, תכנון, הקמה, אינטגרציה של מערך סניפים (10 סניפים) בפריסה ארצית (מקרית שמונה ועד אילת) לביצוע מבחני תיאוריה של משרד התחבורה עבור חברת אנקורי (זכיין)  
ניהול, הכנת מכרז ופיקוח על הקמת מערכת בקרת חניה לרכב כבד (משאיות)  
הכנת מכרזים על פי חוק חובת המכרזים לאוניברסיטאות  
הכנת מענה תפעולי, טכנולוגי וכלכלי (תוכנית עסקית ומודל כלכלי) עבור מפעיל תחבורה ציבורית  
תכנון מודל למערכת תחבורה ציבורית בת קיימא  
כניסת לקוחות
English
 
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים בע"מ    עוזי נרקיס 8ב´ תל אביב  6900232     טלפון: 03-6441892   פקס: 03-6448660
- בניית אתר PureSimple -