פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים

Pernat - Your P.O.C For the Project
||||
 

תחומי עיסוק »  כתיבת מכרזים ומסמכי התקשרות

 

תיאור פעילות החברה בכתיבת מכרזים

חברת פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים בע"מ מובילה במקצועיות ובמקצוענות בתחום המכרזים. במסגרת פועלנו בתחום זה אנו עובדים עם עיריות, אוניברסיטאות וגופים ציבוריים וממשלתיים בהתאם לחוק חובת המכרזים. 

בפעילותינו אנו פועלים ע"פ השלבים ואבני הדרך הבאות:  

1.      לימוד המצב הקיים, הכנת תפיסת הפעלה וקונספט (תפעולי, טכנולוגי, תחזוקתי, כלכלי) והגדרת תהליך תהליכי העבודה הנדרשים (גאנט).

2.      ביצוע סקרי שוק, אומדנים והכנת ניירות מפורטים.

3.      בירור בדבר רישיונות, תקנים ו/או אישורים הנדרשים במקרים שונים על פי הדין או הנוהג, וכן סעיפים כלליים ונספחים הנדרשים בכל מכרז כגון סעיפי נזיקין, זכויות יוצרים, שמירת סודיות, נגישות, נוסח להסכם התקשרות עם הזוכה וכיוצא בכך.

4.      קיום פגישות עם גורמי המקצוע.

5.      גיבוש והגדרת מהות השירותים והעקרונות המנחים למכרז.

6.      הכנת מפרטים מקצועיים על ידי יועצים מקצועיים מומחים.

7.      הכנת תקציר מנהלים לוועדת המכרזים (לצורך אישור או לצורך הגדרת מדיניות), כולל נוסח ההליך, לרבות עריכת המפרטים הכולל תיאור מפורט של העבודה הנדרשת או כתבי כמויות.

8.      הכנת אומדן מקצועי מדויק ככל האפשר לפרויקט.

9.      סיוע לצוות מחלקת המכרזים והיועץ המשפטי בהכנת המכרז (במקרה שלא אנחנו אחראים לכתיבת פרקים אלו).

10.   סיוע לצוות המשפטי בניסוח חוקי עזר ונוהלי עבודה מתאימים בהתאם לפתרון הטכנולוגי.

11.   הכנת המכרז (טיוטה ראשונה, שנייה וסופית/פרסום) – הכנה והגדרת תנאי הסף המקצועיים, הכנה והגדרת השירותים הנדרשים, הגדרת הציוד והכנת הדרישות הטכניות, הכנה והגדרה תכולות עבודה (משימות, הגדרת לוח הזמנים וא"ד, הדרישות הניהוליות, הדרישות התפעוליות, הדרישות התחזוקתיות, הכנת דרישות השירות והאחריות - SLA), הכנת מפרט בדיקות (מפ"ל), הגדרת צורת ההתקשרות, תקופת ההתקשרות וצורת ההגשה (המידע הנדרש להוכחת תנאי הסף והוכחת הידע והניסיון), הכנת כלל מסמכי המכרז הנדרשים, אומדן כספי (ציוד, רכיבים, תשתיות מערכות ומשמעויות כ"א לתפעול ותחזוקה).

12.   הכנת נוסח למכתבי השלמות או הבהרות מספקים.

13.   הכנת הצעת מענה בכתב לגבי בירורים/תלונות של המשתתפים בכל שלבי התהליך.

14.   ליווי תהליך קבלת ההחלטות, השתתפות בשולחן עגול, ועדת מכרזים, אחר.

15.   הכנה וליווי הסכמים עם יועצים מומחים.

16.   מענה על שאלות ספקים/יצרנים/מציעים וקיום כנס מציעים.

17.   בדיקת מענה המציעים והכנת דו"ח בדיקה מסכם מבוסס המפ"ל.

18.   ליווי ו/או ניהול תהליך בחירת הספק עד לחתימה על חוזה ותחילת הפעלת הספק הנבחר.

19.   ליווי ו/או ניהול/פיקוח על ההקמה/הפעלה/מתן השירותים/אחר בהתאם לצורך ודרישת הלקוח.

 
פרופיל חברה  
פרנט - ניסיון חברה  
ניהול פרויקטים  
הנדסת מערכות  
שיווק ופיתוח עסקי  
ניהול ואינטגרציה  
הכנת מסמכי תפיסת הפעלה (קונספט)  
הטמעה (ספרות והדרכה)  
הכנת מסמכי אפיון מבצעי/תפעולי/טכנולוגי/הדרכתי  
כתיבת מכרזים ומסמכי התקשרות  
הכנת מענה למסמכי התקשרות/מכרזים  
תפעול, אחזקה, תחזוקה, שירות ואחריות  
יזום  
מרכז שליטה ובקרה למנהרת אגרה  
שדרוג והקמת מרכז שליטה ובקרה  
מרכז שליטה ובקרה למערך תחבורה ציבורית  
תכנון והקמת מערך טכנולוגי לעיר ללא אלימות  
ניהול, תכנון והכנת מענה לפעילות BOT  
ניהול, תכנון והכנת מענה לפעילות BOT לקטע 3 ו 7 של כביש 6  
ניהול, תכנון, הקמה, אינטגרציה של מערך סניפים (10 סניפים) בפריסה ארצית (מקרית שמונה ועד אילת) לביצוע מבחני תיאוריה של משרד התחבורה עבור חברת אנקורי (זכיין)  
ניהול, הכנת מכרז ופיקוח על הקמת מערכת בקרת חניה לרכב כבד (משאיות)  
הכנת מכרזים על פי חוק חובת המכרזים לאוניברסיטאות  
הכנת מענה תפעולי, טכנולוגי וכלכלי (תוכנית עסקית ומודל כלכלי) עבור מפעיל תחבורה ציבורית  
תכנון מודל למערכת תחבורה ציבורית בת קיימא  
כניסת לקוחות
English
 
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים בע"מ    עוזי נרקיס 8ב´ תל אביב  6900232     טלפון: 03-6441892   פקס: 03-6448660
- בניית אתר PureSimple -