פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים

Pernat - Your P.O.C For the Project
||||
 

ניסיון בפרוייקטים »  תכנון מודל למערכת תחבורה ציבורית בת קיימא

 

הכנת מענה עבור מספר רשויות מקומיות והכנת מודל למערכת תחבורה ציבורית שכלל ביצוע:


א. ניתוח מצב קיים - לרבות טבלת הקטעים והרחובות בהם קיימת העדפה, נקודות חולשה של רשת התחבורה

הציבורית הקיימת, רשימת הקטעים והרחובות בהם קיימים שבילי אופניים, סקר מקומות חנייה, תעריפי חניה,

הסדרים קיימים, מגבלות חניה, תפוסה בשעות השיא ותאור תהליך האכיפה הקיים.

 
ב. הצעה לרשת מסלולי העדפה לתחבורה ציבורית – מיקום, תכנית, פריסה, צמתים מרומזרים ואומדן חסכון בזמן

נסיעה, אומדן עלות.


ג. הצעה לפריסת טכנולוגיות מתקדמות – פריסה, תכנית, שלוט בתוך האוטובוסים, עמודי מידע סטטי בתחנות,

פריסת מרכיבי מערכת כרטוס אלקטרונית, אמצעי מידע נוספים כגון אינטרנט ומסרונים, הקמת מערך ניהול ובקרה על

צי האוטובוסים ופריסת אמצעי אכיפה אלקטרוניים.


ד. עדכון רשת תחבורה ציבורית – תכנית ראשונית לשינוי קווי תח"צ, מיקומי תחנות חדשות, שינויי תדירויות ומסלולים,

 אומדן עלות.

 
ה. שיפור תשתיות פיסיות לתח"צ – שדרוג התחנות וסביבתן, מסופי קצה, שילוט והכוונה, נגישות, תכניות ואומדני עלות

 
ו. תשתית שבילי אופניים – תכנית רעיונית, חתכים, ניתוח ישימות, אומדן פריסת תושבים סביב השבילים, כנ"ל לגבי

 מקומות עבודה, אינטגרציה עם תחבורה ציבורית, אומדן עלות.

 
ז. תשתית להולכי רגל – הרחבה ושיפוץ מדרכות, סגירת קטעי כבישים, פיתוח שבילים, סימון ושילוט, תכנון ראשוני

ואומדני עלות


ח. מדיניות חניה בת קיימא – הצעת מדיניות חניה לעידוד חניות קצרות על חשבון חניות ממושכות, ביטול חניות בצירי

העדפה לתחבורה ציבורית, שינוי תקנות וחוקי עזר

 
פרופיל חברה  
פרנט - ניסיון חברה  
ניהול פרויקטים  
הנדסת מערכות  
שיווק ופיתוח עסקי  
ניהול ואינטגרציה  
הכנת מסמכי תפיסת הפעלה (קונספט)  
הטמעה (ספרות והדרכה)  
הכנת מסמכי אפיון מבצעי/תפעולי/טכנולוגי/הדרכתי  
כתיבת מכרזים ומסמכי התקשרות  
הכנת מענה למסמכי התקשרות/מכרזים  
תפעול, אחזקה, תחזוקה, שירות ואחריות  
יזום  
מרכז שליטה ובקרה למנהרת אגרה  
שדרוג והקמת מרכז שליטה ובקרה  
מרכז שליטה ובקרה למערך תחבורה ציבורית  
תכנון והקמת מערך טכנולוגי לעיר ללא אלימות  
ניהול, תכנון והכנת מענה לפעילות BOT  
ניהול, תכנון והכנת מענה לפעילות BOT לקטע 3 ו 7 של כביש 6  
ניהול, תכנון, הקמה, אינטגרציה של מערך סניפים (10 סניפים) בפריסה ארצית (מקרית שמונה ועד אילת) לביצוע מבחני תיאוריה של משרד התחבורה עבור חברת אנקורי (זכיין)  
ניהול, הכנת מכרז ופיקוח על הקמת מערכת בקרת חניה לרכב כבד (משאיות)  
הכנת מכרזים על פי חוק חובת המכרזים לאוניברסיטאות  
הכנת מענה תפעולי, טכנולוגי וכלכלי (תוכנית עסקית ומודל כלכלי) עבור מפעיל תחבורה ציבורית  
תכנון מודל למערכת תחבורה ציבורית בת קיימא  
כניסת לקוחות
English
 
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים בע"מ    עוזי נרקיס 8ב´ תל אביב  6900232     טלפון: 03-6441892   פקס: 03-6448660
- בניית אתר PureSimple -